หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์

การเข้ารับวัคซีนซิโนฟาร์มเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกัน (เข็ม 3) สำหรับนักเรียนที่เข้ารับวัคซีนซิโนฟาร์ม ในโครงการ “VACC 2 School” ครบ 2 เข็ม ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

แจ้งกำหนดการเข้ารับวัคซีนซิโนฟาร์มเข็มก…