ที่อยู่ : 505/5 ซอย อิสรภาพ 42 แขวง วัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

Default image

admin

นายพรภวิษย์ โตรื่น นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการแข่งขันกีฬาเทควันโดเยาวชนชิงแชมป์โลก รายการ Sofia World Taekwondo Junior Championships ณ ประเทศบัลแกเรีย

โครงการห้องเรียนพิเศษ MEP-Sci โรงเรียนทวีธาภิเศกได้ต้อนรับคณะเยี่ยมโรงเรียนจากมหาวิทยาลัยชูโอ (Chuo Unviersity) ประเทศญี่ปุ่นและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในโอกาสที่นักเรียนในโครงการห้องพิเศษ MEP-Sci ได้เข้าร่วมโครงการวิจัย SMILE project

โครงการห้องเรียนพิเศษ MEP-Sci โรงเรียนท…

ขอแสดงความยินดีกับ นายภูวดล ลีลาเกียรติวณิช นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๓ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดอ่านออกเสียงภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับอุดมศึกษา รางวัลหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ พุทธศักราช ๒๕๖๕

โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ : การประกวดอ่…

ขอแสดงความยินดีกับนายภูวดล ลีลาเกียรติวณิช ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นที่มีความสามารถด้านการพูด การอ่าน การเขียน พุทธศักราช ๒๕๖๕

วธ.เปิดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช…