ข่าวล่าสุด

ระบบงาน
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน

ความภาคภูมิใจ

ประกาศ/คำสั่ง

"สร้างแรงบันดาลใจ ก้าวไปตามฝัน มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ"

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนทวีธาภิเศก ปีการศึกษา 2567

Play Video

ดอกแก้วแห่งความภาคภูมิใจ (ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2564)

Play Video
Play Video

“หนึ่งวันกับการเริ่มต้น หนึ่งวันสุภาพบุรุษทวีธา” เพื่อให้การต้อนรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

Play Video

อยากเรียนอะไร ต้องได้เรียน… พบกับแผนการเรียนและกลุ่มวิชาเฉพาะทาง ที่ให้นักเรียนเลือกเรียนได้ตามความสนใจ

โรงเรียนทวีธาภิเศก

โรงเรียนซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ได้พระราชทานกำเนิดเนื่องในงานพระราชกุศลทวีธาภิเศกที่พระองค์ครองราชย์สมบัติมานานเป็นสองเท่าของพระบรมอัยกาธิราช พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

Play Video
จำนวนนักเรียน
0
จำนวนครูและบุคลากร
0
จำนวนห้องเรียนปกติ
0
จำนวนห้องปฏิบัติการ
0

คำกล่าวจากครู

คำกล่าวจากคุณครูเกษียณอายุราชการ โรงเรียนทวีธาภิเศก

"37 ปีที่แล้วที่ครูมาเป็นครู 27 ปี ที่ทวีธา เห็นความเปลี่ยนแปลงมากมายในทวีธา ทั้งศิษย์ปัจุบันและศิษย์เก่า แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เปลี่ยน คือ การจัดดอกไม้ จัดพาน มากราบไว้บุคคลที่เป็นครูของนักเรียน ครูขอขอบใจและยกย่อง ชมเชย เพราะสร้างความสบายใจ ความเป็นศิริมงคล การแสดงออกถึงความกตัญญู คือรู้คุณ และ กตเวทิตา คือการตอบแทนคุณ จึงขอฝากให้ลูกศิษย์ของครู ได้ยึดถือต่อไป ขอให้ก้าวหน้า จงบังเกิดแก่นักเรียนตลอดไป "

ครูสุธาทิพย์ มะโนแจ่ม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

"ครูขอให้ลูกศิษย์ทุกคนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ประพฤติ ตนเป็นพลเมืองดีของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี มีจิตสาธารณะ แล้วความเจริญรุ่งเรืองจะเกิดกับลูกศิษย์ทุกคน"

ครูสุภรณ์ มั่นความดี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

การเรียนการสอนปัจจุบันมันเปลี่ยนไปแล้ว แต่สิ่งที่นักเรียนควรตระหนักในการเรียนคืออนาคต เราเรียนเพื่อเป็นโอกาสในการทำงานหาเลี้ยงชีพ..แต่เราจะได้มากกว่านั้น ถ้าเรามีทักษะพิเศษดังนั้นการพัฒนาทักษะที่เป็นพรสวรรค์ของแต่ละคนเป็นสิ่งจำเป็น..เหมือนคำกล่าวที่ว่า"เกรดและปริญญามีไว้หางาน...แต่ประสบการณ์มีไว้หาเงิน"

ครูปัญญา แสงสว่าง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

“ขอให้นักเรียนทำความดีตลอดเวลา ตั้งใจศึกษาหาความรู้อยู่เสมอ กลับมาดูแลโรงเรียนทวีธาภิเศกทุกครั้งที่มีโอกาส ตอบแทนคุณแผ่นดินและรักษ์โลกนี้ตลอดชีวิต”

ครูเบญจวรรณ รุ่งป่าสัก กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

๑๒๗ ปี ทวีธาภิเศก

๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ดอกแก้วผลิพราว เขียวขาวสัมพันธ์