ขอแสดงความยินดีกับบุคคลากรที่ได้รับโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กรดีเด่นและบุคคลดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2566 จากสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย

         ดร. วีระเชษฐ์  ฮาดวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนทวีธาภิเศก พร้อมด้วย รศ. ดร. บัญชา  ชลาภิรมย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าทวีธาภิเศก, นายมนต์ชัย  เดโชจรัสศรี นายกสมาคมผู้ปกครองและครูทวีธาภิเศก, ว่าที่ร้อยตรี ธีระพล  โชคนำชัย ประธานมูลนิธิโรงเรียนทวีธาภิเศก, นางเกษราภรณ์  ไชยฤทธิ์  ประธานเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนทวีธาภิเศก, นางรพีพร  คำบุญมา รองผู้อำนวยการโรงเรียนทวีธาภิเศก และนายอนุชิต  โฉมศรี กรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูทวีธาภิเศก รับโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กรดีเด่นและบุคคลดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2566 จากสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย 

        โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรี ธนุ  วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธี ในวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาตินงนุชพัทยา (NICE) ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหับ จังหวัดชลบุรี   

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *