หมวดหมู่ เกียรติภูมิครูทวีธาฯ

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูนพรัตน์ รัตนวิชัย ในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 เข้ารับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2565