ที่อยู่ : 505/5 ซอย อิสรภาพ 42 แขวง วัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูนพรัตน์ รัตนวิชัย ในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 เข้ารับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2565