ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง

ฯพณฯศาสตราจารย์ สัญญา ธรรมศักดิ์

อดีตประธานองคมนตรี อดีตนายกรัฐมนตรี อดีตประธานศาลฎีกา และอดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พลเอกสุจินดา คราประยูร

อดีตผู้บัญชาการทหารบก อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด และอดีตนายกรัฐมนตรี

จอมพลอากาศ เฉลิมเกียรติ วัฒนางกูร

อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ, อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร
อดีตเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม,อดีตเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ

พลเรือเอกกวี สิงหะ

อดีตผู้บัญชาการทหารเรือ และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม

พลตำรวจเอกเสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส

อดีตผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

พลเอกปรีชา โรจนเสน

อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ดร.มนูญ มุกข์ประดิษฐ์

กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา

พลเรือเอกฉกรรจ์ สุวรรณเสนีย์

อดีตรองเสนาธิการทหารเรือ

พลเรือโทเชษฐ์ โกมลฐิติ

อดีตผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

นายอำนวย สุวรรณคีรี

อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

นายธีรชาติ ปางวิรุฬรักษ์

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

นายภูมิธรรม เวชชัย

อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนานคม

นายวิชัย ศรีขวัญ

อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย