หมวดหมู่ ความภาคภูมิใจ​

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนทวีธาภิเศก ที่ได้รับรางวัลนิทรรศการศิลปะของศิลปินรุ่นเยาว์นานาชาติ IOAF 2023

กลุ่มสาระฯศิลปะ ได้ส่งนักเรียน เข้าประก…

ขอแสดงความยินดีกับ นายพรพวิษย์ โตรื่น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเทควันโดเยาวชน รุ่น 51 กิโลกรัม

โรงเรียนทวีธาภิเศก ขอแสดงความยินดีกับ น…

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนทวีธาภิเศก ที่มีผลคะแนนการสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ (TOEIC®) 500 คะแนนขึ้นไป

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนทวีธา…

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายธุวพัส ชาญณรงค์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 ได้รับโล่เกียรติยศ รางวัลชมเชย ระดับมัธยมศึกษา โครงการประกวดคำประพันธ์ร้อยกรองเทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ และวันพ่อแห่งชาติ

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายธุวพัส ชาญณรงค…

ขอความแสดงความยินดีกับนายเดชอดุลย์ สำเภาดี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ โล่เกียรติยศและเงินรางวัล 10,000 บาท การประกวดวรรณกรรม รางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565

โรงเรียนทวีธาภิเศก ขอแสดงความยินดีกับนา…

ขอแสดงความยินดีกับ นายพิตตินนท์ วัฒนพันธ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 ด้เป็นหนึ่งในนักเรียนไทย5 คนที่เข้ารอบชิงชนะเลิศ การประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ SX Speech Contest 2022 ของเยาวชนในประเทศอาเซียน

โรงเรียนทวีธาภิเศก ขอแสดงความยินดีกับนา…

ขอแสดงความยินดีกับ นายภูวดล ลีลาเกียรติวณิช นั้กเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับมัธยมศึกษา การประกวดวรรณศิลป์ถิ่นเชียงราย ในหัวข้อ “ยลแสงศิลป์ ถิ่นเชียงราย”

โรงเรียนทวีธาภิเศก ขอแสดงความยินดีกับ น…