ขอแสดงความยินดีกับ นายเอกชัย เลิศอำนวยทรัพย์ ม.5/3 ที่ได้รับรางวัลความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ

โรงเรียนทวีธาภิเศก ขอแสดงความยินดีกับ

นายเอกชัย เลิศอำนวยทรัพย์
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3

ที่ได้รับรางวัลความประพฤติดี
จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ

โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี เป็นผู้มอบรางวัล

 

เพื่อเป็นการยกย่องเยาวชนผู้นับถือพระพุทธศาสนาที่ปฏิบัติดี ตามหลักของพุทธศาสนา มีจิตสาธารณะช่วยเหลืองานพระพุทธศาสนาในสถานศึกษา และเป็นกำลังใจให้มุ่งมั่นดำรงตนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นตัวอย่างที่ดีของสังคมและประเทศชาติต่อไป

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *