ที่อยู่ : 505/5 ซอย อิสรภาพ 42 แขวง วัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

ขอแสดงความยินดีกับ นายพรพวิษย์ โตรื่น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเทควันโดเยาวชน รุ่น 51 กิโลกรัม

โรงเรียนทวีธาภิเศก ขอแสดงความยินดีกับ

นายพรพวิษย์ โตรื่นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4

เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันเทควันโดเยาวชน รุ่น 51 กิโลกรัม 
G2 Belgian Open Taekwondo 2023 ณ ราชอาณาจักรเบลเยียม