หมวดหมู่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ขอความแสดงความยินดีกับนายเดชอดุลย์ สำเภาดี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ โล่เกียรติยศและเงินรางวัล 10,000 บาท การประกวดวรรณกรรม รางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565

โรงเรียนทวีธาภิเศก ขอแสดงความยินดีกับนา…

ขอแสดงความยินดีกับ นายภูวดล ลีลาเกียรติวณิช นั้กเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับมัธยมศึกษา การประกวดวรรณศิลป์ถิ่นเชียงราย ในหัวข้อ “ยลแสงศิลป์ ถิ่นเชียงราย”

โรงเรียนทวีธาภิเศก ขอแสดงความยินดีกับ น…

ขอแสดงความยินดีแก่ นายภูวดล ลีลาเกียรติวณิช ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ด้านศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2564

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุง…