ที่อยู่ : 505/5 ซอย อิสรภาพ 42 แขวง วัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

ขอแสดงความยินดีแก่ นายภูวดล ลีลาเกียรติวณิช ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ด้านศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2564

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัลเยาวชนดีเด่นกรุงเพทมหานคร
ให้แก่

นายภูวดล ลีลาเกียรติวณิช ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3

ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร)
ด้านศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2564 จัดโดย สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร