ที่อยู่ : 505/5 ซอย อิสรภาพ 42 แขวง วัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

ขอความแสดงความยินดีกับนายเดชอดุลย์ สำเภาดี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ โล่เกียรติยศและเงินรางวัล 10,000 บาท การประกวดวรรณกรรม รางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565

โรงเรียนทวีธาภิเศก ขอแสดงความยินดีกับนายเดชอดุลย์ สำเภาดี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ โล่เกียรติยศและเงินรางวัล 10,000 บาท
การประกวดวรรณกรรม รางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565 ประเภทกลอนสุภาพ ระดับนักเรียน ได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานมอบรางวัลในครั้งนี้