ที่อยู่ : 505/5 ซอย อิสรภาพ 42 แขวง วัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

ข่าวสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

STAY TUNED for TP CHRISTMAS CELEBRATION 2022 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศขอเชิญชวนนักเรียนร่วมประกวดชุดแฟนซี Christmas Fancy Costume Contest 2022

STAY TUNED for TP CHRISTMAS CELEBRATION 2022กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศขอเชิญชวนนักเรียนร่วมประกวดชุดแฟนซี Christmas Fancy Costume...

โรงเรียนทวีธาภิเศก ยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการ ดร.วีระเชษฐ์ ฮาดวิเศษ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง “ผู้อำนวยการโรงเรียนทวีธาภิเศก” และ รองผู้อำนวยการ รพีพร คำบุญมา ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง“รองผู้อำนวยการโรงเรียนทวีธาภิเศก”

ผู้อำนวยการ ดร.วีระเชษฐ์ ฮาดวิเศษ  ผู้อำนวยการโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียนในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง“ผู้อำนวยการโรงเรียนทวีธาภิเศก” รองผู้อำนวยการ รพีพร คำบุญมา  รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคมในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง “รองผู้อำนวยการโรงเรียนทวีธาภิเศก

อบรมเชิงปฏิบัติการ Robotic Programming Workshop สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1-3 โรงเรียนทวีธาภิเศก

กำหนดการโครงการ Robotic programming workshop สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1-3 โรงเรียนทวีธาภิเศก ใน วันเสาร์ที่ 24...

โครงการห้องเรียนพิเศษ MEP-Sci โรงเรียนทวีธาภิเศกได้ต้อนรับคณะเยี่ยมโรงเรียนจากมหาวิทยาลัยชูโอ (Chuo Unviersity) ประเทศญี่ปุ่นและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในโอกาสที่นักเรียนในโครงการห้องพิเศษ MEP-Sci ได้เข้าร่วมโครงการวิจัย SMILE project

โครงการห้องเรียนพิเศษ MEP-Sci โรงเรียนทวีธาภิเศกได้ต้อนรับคณะเยี่ยมโรงเรียนจากมหาวิทยาลัยชูโอ (Chuo Unviersity) ประเทศญี่ปุ่นและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในโอกาสที่นักเรียนในโครงการห้องพิเศษ MEP-Sci ได้เข้าร่วมโครงการวิจัย SMILE project...

ข่าวล่าสุด

ข่าววิชาการ

ความภาคภูมิใจ

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายธุวพัส ชาญณรงค์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 ได้รับโล่เกียรติยศ รางวัลชมเชย ระดับมัธยมศึกษา โครงการประกวดคำประพันธ์ร้อยกรองเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ และวันพ่อแห่งชาติ
ขอความแสดงความยินดีกับนายเดชอดุลย์ สำเภาดี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ โล่เกียรติยศและเงินรางวัล 10,000 บาท การประกวดวรรณกรรม รางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565
ขอแสดงความยินดีกับ นายพิตตินนท์ วัฒนพันธ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 ด้เป็นหนึ่งในนักเรียนไทย5 คนที่เข้ารอบชิงชนะเลิศ การประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ SX Speech Contest 2022 ของเยาวชนในประเทศอาเซียน
ขอแสดงความยินดีกับ นายภูวดล ลีลาเกียรติวณิช นั้กเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับมัธยมศึกษา การประกวดวรรณศิลป์ถิ่นเชียงราย ในหัวข้อ “ยลแสงศิลป์ ถิ่นเชียงราย”
ขอแสดงความยินดีแก่ นายณัฐโชติ แทนวันดี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 ได้รับรางวัลชนะเลิศ โล่รางวัล และทุนการศึกษา 10,000 บาท ระดับมัธยมศึกษา การแข่งขันหุ่นยนต์วิ่งตามเส้น เจ้าความเร็ว ปี 2565 (Line Tracking Robot contest)

ประกาศ/คำสั่ง

ภาพกิจกรรม