ที่อยู่ : 505/5 ซอย อิสรภาพ 42 แขวง วัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

ข่าวสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

B2S Club VDO Content Creator 2022

📍ผู้เข้าแข่งขันทุกคน จะได้รับเกียรติบัตร และใบประเมินผลงานโตยสามารถใช้ประกอบในการจัดทำ portfolio เพื่อยื่นในการเรียนต่อระดับอุดมศึกษาต่อไป 📍สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ นายอินทราวุธ จารัตน์ (ผู้ดำเนินงาน)...

แนวทางการปฏิบัติเข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer ตามนโยบายของ “กระทรวงศึกษาธิการ”

แนวทางการปฏิบัติเข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer ตามนโยบายของ “กระทรวงศึกษาธิการ” 🔸กำหนการเข้ารับวัคซีนม.5 – ม.6 ในวันที่ 2 มิ.ย.2565ม.3...

ขั้นตอนการเปิดใช้งานอินเตอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi) สำหรับนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนทวีธาภิเศก

ขออภัยในเหตุขัดข้องที่เกิดขึ้น ทำให้ไม่สามารถใช้งานระบบ wifi ได้ กรุณาใช้ชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านเก่า เพื่อเข้าใช้งาน wifi (ระบบการเข้าใช้งานโดยระบบ TP...

ข่าวล่าสุด

ข่าววิชาการ

ความภาคภูมิใจ

ขอแสดงความยินดีกับนายภูวดล ลีลาเกียรติวณิช ผ่านรอบคัดเลือก การการคัดเลือกเด็กและเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นที่มีความสามารถ ด้านการพูด การอ่าน การเขียน พุทธศักราช 2565

ประกาศ/คำสั่ง

ภาพกิจกรรม

โรงเรียนทวีธาภิเศกเข้าร่วมแสดงผลการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดภัยผ่านการใช้นวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยี ในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ: ความปลอดภัยในสถานศึกษา ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี