ที่อยู่ : 505/5 ซอย อิสรภาพ 42 แขวง วัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

ประกาศผลการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563

ประกาศผลการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563

                 ตามที่  โรงเรียนทวีธาภิเศก  ได้เปิดรับสมัครนักเรียน เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563  ระหว่างวันที่ 22 – 26 กุมภาพันธ์  2563 และได้ทำการสอบคัดเลือกเมื่อวันที่ 8 มีนาคม  2563

                 บัดนี้ โรงเรียนทวีธาภิเศก ได้ดำเนินการตรวจข้อสอบ และพิจารณาเรียบร้อยแล้ว  มีนักเรียนสอบผ่านเกณฑ์การคัดเลือกตามบัญชีรายชื่อ แนบท้ายประกาศนี้

 

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE)

ลิงค์ประกาศ SMTE
โครงการห้องเรียนพิเศษ Mini English Programme for Science (MEP-Sci)

ลิงค์ประกาศ MEP-Sci

 

นักเรียนผู้สมัครสอบทุกคนมามารถตรวจสอบคะแนนสอบคัดเลือกได้ที่
ลิงค์ดูคะแนน

 

หมายเหตุ ให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศ รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์ http://taweethapisek.ac.th/admission/tpstudentsrecieve ภายในวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา  09.00 – 16.30 น. กรอกข้อมูลในเอกสารมอบตัวและเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการมอบตัว และมามอบตัวในวันพุธที่ 18 มีนาคม 2563