ที่อยู่ : 505/5 ซอย อิสรภาพ 42 แขวง วัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียน 0 , ร. มส. และ มผ. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียน 0 , ร. มส. และ มผ. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2

ขอให้นักเรียนตรวจสอบรายชื่อตามลิงค์นี้

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

และขอให้นักเรียนดำเนินการติดต่อครูประจำวิชาเพื่อดำเนินการแก้ไขผลการเรียน รอบที่  2
ในระหว่างวันที่ 7 – 11 ตุลาคม 2562
และนักเรียนสามารถตรวจสอบผลการแก้ไขผลการเรียน ในวันที่ 15 ตุลาคม 2562

>>> หากการแก้ไม่เสร็จสิ้นในรอบนี้ ผลการเรียน 0 ร. มส. มผ. จะปรากฎในใบแสดงผลการเรียนและ ปพ.1 <<<

 

==== วิธีการดูรายวิชาที่นักเรียนติด 0 , ร. มส. และ มผ. ====

 

=== ขั้นตอนการขอแก้ไขผลการเรียน 2562 ===