ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2567
ความสามารถพิเศษ ม.1 และม.4 – https://bit.ly/3TzeYPA
สอบคัดเลือก ม.1 และม.4 – https://bit.ly/48Qejhb

วันสอบความสามารถพิเศษ ฯ
ความสามารถพิเศษ ฯ ม.1 – 19 มี.ค. 67 เวลา 08:30 – 12:30 น.
ความสามารถพิเศษ ฯ ม.4 – 20 มี.ค. 67 เวลา 08:30 – 12:30 น.

วันสอบคัดเลือกและจัดห้องเรียน
สอบคัดเลือก (ข้อสอบ) ม.1 – 23 มี.ค. 67 เวลา 08:30 – 12:00น.
สอบคัดเลือก (ข้อสอบ) ม.4 – 24 มี.ค. 67 เวลา 08:30 – 12:00น.

กำหนดการสอบ
08:00 – 08:30น. ลงทะเบียนเข้าสอบ ณ ศาลา 80 พรรษามหาราช
08:30 – 09:00น. ชี้แจงขั้นตอนการสอบและเข้าห้องสอบ
09:00น. เป็นต้นไป เริ่มการสอบแต่ละประเภท

สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันสอบ
1) ใบสมัครและบัตรเข้าห้องสอบที่พิมพ์จากระบบ ฯ ลงนามและติดรูป
2) บัตรประชาชน หรือบัตรนร. ของนักเรียน
**กรณีสอบความสามารถพิเศษ เตรียมแฟ้มสะสมผลงาน หรืออื่น ๆ ตามที่ความสามารถพิเศษนั้น ๆ กำหนด

การแต่งกาย
ชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม / กรณีสอบความสามารถพิเศษกีฬา ให้เตรียมชุดกีฬามาเปลี่ยนด้วย
เกณฑ์การคัดเลือกความสามารถพิเศษ ฯ
http://gg.gg/18pu3w

ประกาศผล
28 มี.ค. 67

มอบตัวนักเรียน
ม.1 – 30 มี.ค. 67
ม.4 – 31 มี.ค. 67ศึกษา 2567

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *