ที่อยู่ : 505/5 ซอย อิสรภาพ 42 แขวง วัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

ประกาศผลการคัดเลือกความสามารถพิเศษ ฯ เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2566

ขอประกาศแนวปฏิบัติสำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง ดังนี้

1.เข้าสอบ ในวันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2566 เพื่อจัดแผนการเรียน
2.กรอกข้อมูลการมอบตัวนักเรียน พิมพ์เอกสารมอบตัว ผ่านระบบออนไลน์ และเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการมอบตัวตามที่กำหนด ทาง https://admission.taweethapisek.ac.th/
3.ติดตามประกาศ โรงเรียนจะมีประกาศลำดับการมอบตัวอีกครั้ง
ม.4 – วันที่ 30 มีนาคม 2566
4.การมอบตัวนักเรียน นักเรียนและผู้ปกครองเตรียมเอกสาร และเดินทางมามอบตัวนักเรียน ที่โรงเรียน ในวันเวลาดังนี้
– นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2566