ที่อยู่ : 505/5 ซอย อิสรภาพ 42 แขวง วัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตามโครงการทดสอบความพร้อมในการสอบเข้าเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1