ที่อยู่ : 505/5 ซอย อิสรภาพ 42 แขวง วัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

เชิญชวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ร่วมการทดสอบ Pre-Taweetha 2023