ที่อยู่ : 505/5 ซอย อิสรภาพ 42 แขวง วัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

ขอแสดงความยินดีนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกโครงการภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 2 ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย