ที่อยู่ : 505/5 ซอย อิสรภาพ 42 แขวง วัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน แทน ตำแหน่งว่าง