ที่อยู่ : 505/5 ซอย อิสรภาพ 42 แขวง วัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

การปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ ในช่วงการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 28 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง