ที่อยู่ : 505/5 ซอย อิสรภาพ 42 แขวง วัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

ตารางเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 -6 ให้เรียนชดเชยการเรียนนักศึกษาวิชาทหารในวันศุกร์ โดยเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคมเป็นต้นไป โดยการเรียนชดเชยเป็นดังนี้

  • คาบที่ 2 ของวันศุกร์ ให้เรียนต่อคาบสุดท้ายในวันจันทร์
  • คาบที่ 3 ของวันศุกร์ ให้เรียนต่อคาบสุดท้ายของวันอังคาร
  • คาบที่ 4 ของวันศุกร์ ให้เรียนต่อคาบสุดท้ายของวันพุธ