ที่อยู่ : 505/5 ซอย อิสรภาพ 42 แขวง วัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

จำกัดพื้นที่ Google Drive 15 GB สำหรับนักเรียน เริ่ม 1 พ.ย. 2565

เนื่องด้วยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางการศึกษา โรงเรียนทวีธาภิเศก จะบังคับใช้ขีดจำกัดใหม่สำหรับพื้นที่เก็บข้อมูลบนระบบ Google Cloud Storage ได้แก่ Google Email, Google Drive และ Google Photos สำหรับนักเรียนภายใต้บัญชี @taweethapisek.ac.th โดยจะได้รับการจัดสรรพื้นที่เก็บข้อมูล 15 GB/บัญชี    มีผลในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม จึงขอให้นักเรียนตรวจสอบการใช้พื้นที่เก็บข้อมูลปัจจุบัน หากพบว่ามีการใช้งานเกินพื้นที่กำหนดไว้ ให้พิจารณาลบเนื้อหาในไดรฟ์ที่ไม่จำเป็นออก หรือโอนย้ายข้อมูลไปเก็บไว้ในอุปกรณ์อื่น โดยให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2565 เมื่อพ้นกำหนดดังกล่าวแล้ว ยังมีการใช้งานพื้นที่เกิน 15 GB นักเรียนยังสามารถใช้บริการของ Google ได้ แต่ไม่สามารถอัพโหลดไฟล์เพิ่มเติมและไม่สามารถแก้ไขไฟล์ที่มีอยู่เดิมได้

ถาม : ตอนนี้ใช้พื้นที่เกิน 15 GB เมื่อถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 จะเป็นอย่างไร
ตอบ : นักเรียนยังสามารถใช้บริการของ Google ได้ แต่ไม่สามารถอัพโหลดไฟล์เพิ่มเติมและไม่สามารถแก้ไขไฟล์ที่มีอยู่เดิมได้

ถาม : ถ้าจำเป็นต้องใช้พื้นที่เกิน 15 GB ทำอย่างไร
ตอบ : 1. สามารถใช้บริการ Onedrive ที่ให้บริการโดยมีพื้นที่เก็บข้อมูล 1 TB
2. ดาวน์โหลดข้อมูลโดยใช้ Google Tackout เพื่อนำข้อมูลเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ External Harddrive แทน

ถาม : ผู้ใช้งานสามารถซื้อขนาดพื้นที่เพิ่มเติมได้หรือไม่
ตอบ : Google Workspace for Education ที่โรงเรียนให้บริการอยู่ไม่สามารถทำได้ เนื่องจาก Google จำหน่ายเป็นไลเซนส์การใช้งาน Google Workspace ของโรงเรียน ซึ่งพื้นที่เก็บข้อมูลที่ได้จากไลไซนส์ดังกล่าวจะถูกเพิ่มเป็นพื้นที่เก็บข้อมูลรวมของโรงเรียน (Pool Storage) ไม่ได้เป็นพื้นที่ใช้งานส่วนบุคคล