ที่อยู่ : 505/5 ซอย อิสรภาพ 42 แขวง วัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

ขอแสดงความยินดีกับ นายพิตตินนท์ วัฒนพันธ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 ด้เป็นหนึ่งในนักเรียนไทย5 คนที่เข้ารอบชิงชนะเลิศ การประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ SX Speech Contest 2022 ของเยาวชนในประเทศอาเซียน

โรงเรียนทวีธาภิเศก ขอแสดงความยินดีกับ
นายพิตตินนท์ วัฒนพันธ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ได้เป็นหนึ่งในนักเรียนไทย5 คนที่เข้ารอบชิงชนะเลิศ
การประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ SX Speech Contest 2022 ของเยาวชนในประเทศอาเซียน ในงาน Sustainability Expo 2020 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์