ที่อยู่ : 505/5 ซอย อิสรภาพ 42 แขวง วัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

ขอแสดงความยินดีแก่ นายณัฐโชติ แทนวันดี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 ได้รับรางวัลชนะเลิศ โล่รางวัล และทุนการศึกษา 10,000 บาท ระดับมัธยมศึกษา การแข่งขันหุ่นยนต์วิ่งตามเส้น เจ้าความเร็ว ปี 2565 (Line Tracking Robot contest)

ขอแสดงความยินดีแก่ นายณัฐโชติ แทนวันดี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5

ได้รับรางวัลชนะเลิศ โล่รางวัลและทุนการศึกษา 10,000 บาท ระดับมัธยมศึกษา การแข่งขันหุ่นยนต์วิ่งตามเส้น เจ้าความเร็ว ปี 2565 (Line Tracking Robot contest จัดโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ทั้งนี้ นักเรียนได้สมัครเข้าแข่งขันเอง ร่วมกับนักเรียนโรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2565

อ้างอิง : https://talk.mthai.com/pr/536751.html?fbclid=IwAR19ZQiLN–k-o3rTVEs8ZemJWimv4onqbLLbM4Tus0SnUYUnR1VFiDnVDs