ที่อยู่ : 505/5 ซอย อิสรภาพ 42 แขวง วัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก โครงการภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกโครงการภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 2 คน ได้แก่
นายอภิชาติ โตผาติ ชั้น ม.6/3
นายธนวัตน์ เขียวแก้ว ชั้น ม.6/3

ผลการสอบคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการอบรมภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 และ กำหนดการอบรมภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.​ ค่าย 1 ประจำปี 2566