ที่อยู่ : 505/5 ซอย อิสรภาพ 42 แขวง วัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ Academic war สงครามแห่งปัญญา ครั้งที่ 4 ระดับภาคกลาง

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ Academic war สงครามแห่งปัญญา ครั้งที่ 4 ระดับภาคกลาง แข่งขันในวันเสาร์ที่ 23 ก.ค. 2565 ณ เซ็นทรัลบางนา ดังนี้

  1. นายโสภณวิชญ์ อาสิงสมานันท์ ชั้น ม. 6/1 ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับเพชร สาขาชีววิทยา
  2. นายศุภณัฐ ธัญญานนท์ ชั้น ม. 6/1 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน สาขาฟิสิกส์
  3. นายชัยมงคล วณิชวัฒนานันท์ ชั้น ม.6/3 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง สาขาเคมี
  4. นายชนาธิป พิทยาคมกุล ชั้น ม. 6/1 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง สาขาคณิตศาสตร์