ที่อยู่ : 505/5 ซอย อิสรภาพ 42 แขวง วัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

ขอแสดงความยินดี นายพรภวิษย์ โตรื่น ม.4/4 ได้รับคัดเลือกเป็นนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทย รุ่นยุวชน และเยาวชน ประเภทต่อสู้