ที่อยู่ : 505/5 ซอย อิสรภาพ 42 แขวง วัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

ขอแสดงความยินดีกับ นายศุภณัฐ ธัญญานนท์ ม. 6/1 ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้แทนศูนย์ฟิสิกส์โอลิมปิก สอวน. ค่าย 2 ของศูนย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

โรงเรียนทวีธาภิเศก ขอแสดงความยินดีกับ🎊🎉
👉นายศุภณัฐ ธัญญานนท์👍
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 โครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE💚
🏆ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้แทนศูนย์ฟิสิกส์โอลิมปิก สอวน. ค่าย 2 ของศูนย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา🏆
🏅เพื่อเข้าร่วมแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 21
ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี