ที่อยู่ : 505/5 ซอย อิสรภาพ 42 แขวง วัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

ปิดสถานศึกษา กรณีนักเรียนตรวจพบ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ประกาศโรงเรียนทวีธาภิเศก

เรื่อง ปิดสถานศึกษา กรณีนักเรียนตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ปิดสถานศึกษาเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 25-27 ธันวาคม 2564 เพื่อทำความสะอาดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทั่วบริเวณโรงเรียนตามมาตรการในการรับมือกรณีตรวจพบเชื้อไวรัส covid-19ในสถานศึกษา