ที่อยู่ : 505/5 ซอย อิสรภาพ 42 แขวง วัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

ประกาศผลการแข่งขัน กิจกรรม “การแข่งขันทักษะการแต่งคำประพันธ์ แก่นักเรียนในสถานศึกษา” (เสนาะกรรณ วรรณนา วันเวลาภาษาไทย ครั้งที่ ๕: วันภาษาไทยแห่งชาติ) ประจำปี ๒๕๖๔

ประกาศผลการแข่งขัน กิจกรรม “การแข่งขันทักษะการแต่งคำประพันธ์ แก่นักเรียนในสถานศึกษา” (เสนาะกรรณ วรรณนา วันเวลาภาษาไทย ครั้งที่ ๕: วันภาษาไทยแห่งชาติ) ประจำปี ๒๕๖๔ โดยมีการแข่งขันร้อยกรองชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ในวันศุกร์ที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ผ่านระบบ ZOOM meetings