ที่อยู่ : 505/5 ซอย อิสรภาพ 42 แขวง วัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

ภาพกิจกรรมค่ายลูกเสือ ระดับชั้น ม.1 วันที่ 18-20 ม.ค. 59 ณ ค่ายลูกเสือป่าสักแคมป์ จ.ลพบุรี

bn

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนทวีธาภิเศก  จัดกิจกรรมค่ายลูกเสือระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 
ระหว่างวันที่   18-20 ม.ค. 59  ณ ค่ายลูกเสือป่าสักแคมป์ จ.ลพบุรี

IMG_5111 IMG_5128IMG_5402 IMG_5209IMG_5189IMG_5220   IMG_5313  IMG_5438 IMG_5731  IMG_5933  IMG_6026IMG_6001 IMG_6205 IMG_6209 IMG_6232 IMG_6258 IMG_6289 IMG_6458

IMG_5443

 

DOWNLOAD ภาพวันที่ 1 [18 ม.ค. 2559]

DOWNLOAD ภาพวันที่ 2 [19 ม.ค. 2559]

DOWNLOAD ภาพวันที่ 3 [20 ม.ค. 2559]