ที่อยู่ : 505/5 ซอย อิสรภาพ 42 แขวง วัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

ขณะนี้อยู่ในช่วงทดสอบการใช้งานเว็บไซต์เวอร์ชั่น 2016 รองรับกับทุกอุปกรณ์ที่เข้าถึง
ทางผู้พัฒนากำลังอยู่ในขั้นตอนการอัพเดทข้อมูลให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน

เริ่มใช้งานวันที่ 4 มกราคม 2559