ที่อยู่ : 505/5 ซอย อิสรภาพ 42 แขวง วัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

ตารางเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566