ที่อยู่ : 505/5 ซอย อิสรภาพ 42 แขวง วัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมค่ายออนไลน์ Samsung Innovation Campus – Advanced Coding 2022

กิจกรรมเริ่มวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

เริ่มลงทะเบียน เวลา 8.30 – 9.00 น. บริเวณหน้าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5 

กำหนดการในการอบรมทั้ง 3 วัน ให้ดูรายละเอียดจากรูปด้านล่าง

การแต่งการ

วันที่ 25  พฤศจิกายน พ.ศ.2565 : ชุดนักเรียน

วันที่ 26  พฤศจิกายน พ.ศ.2565 : ชุดพละ

วันที่ 27  พฤศจิกายน พ.ศ.2565 : ชุดพละ (กรณีไม่สามารถใส่ได้ ให้ใส่ชุดนักเรียน)