ที่อยู่ : 505/5 ซอย อิสรภาพ 42 แขวง วัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

โรงเรียนทวีธาภิเศก ยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการ ดร.วีระเชษฐ์ ฮาดวิเศษ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง “ผู้อำนวยการโรงเรียนทวีธาภิเศก” และ รองผู้อำนวยการ รพีพร คำบุญมา ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง“รองผู้อำนวยการโรงเรียนทวีธาภิเศก”

ผู้อำนวยการ ดร.วีระเชษฐ์ ฮาดวิเศษ  ผู้อำนวยการโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน
ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง“ผู้อำนวยการโรงเรียนทวีธาภิเศก”

รองผู้อำนวยการ รพีพร คำบุญมา  รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม
ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง “รองผู้อำนวยการโรงเรียนทวีธาภิเศก