อบรมเชิงปฏิบัติการ Robotic Programming Workshop สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1-3 โรงเรียนทวีธาภิเศก

กำหนดการโครงการ Robotic programming workshop สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1-3 โรงเรียนทวีธาภิเศก

ใน วันเสาร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ.2565

โดยวิทยากร นายสุปรีชา เหมยเป็ง และคณะ

เวลา

เนื้อหา

07.30-08.00 น.

ลงทะเบียน

08.00-08.30 น.

กล่าวเปิดโครงการ/แนะนำวิทยากร

08.30-09.00 น.

แบ่งกลุ่มนักเรียนเป็น 20 กลุ่ม และแจกอุปกรณ์พร้อมอธิบายการออกแบบหุ่นยนต์ วิทยากรพี่เลี้ยงเข้าประจำกลุ่ม  (วิทยาการ 1 คน ต่อ 5 กลุ่ม)

09.00-10.15 น.

เริ่มการตัด ประกอบ หุ่นยนต์

10.15-10.30 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

10.30-11.00 น.

อธิบายเกณฑ์กติกา ต่อเติมชุดหุ่นยนต์

11.00-12.00 น.

ทดสอบหุ่นยนต์

12.00-13.00 น.

พักรับประทานอาหาร

13.00-14.00 น.

อธิบายเกณฑ์กติกา ต่อเติมชุดหุ่นยนต์

14.00-14.15 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

14.15-15.00 น.

ทดสอบหุ่นยนต์

15.00-15.30

จับฉลากแบ่งสาย แข่งขัน

15.30-16.30

แข่งขัน/สรุปกิจกรรมถ่ายรูปรวม

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *