ที่อยู่ : 505/5 ซอย อิสรภาพ 42 แขวง วัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม TP Smart Click การอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “เทรนด์ของเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Trend Technology)”