ที่อยู่ : 505/5 ซอย อิสรภาพ 42 แขวง วัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

📍ผู้เข้าแข่งขันทุกคน จะได้รับเกียรติบัตร และใบประเมินผลงานโตยสามารถใช้ประกอบในการจัดทำ portfolio เพื่อยื่นในการเรียนต่อระดับอุดมศึกษาต่อไป

📍สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ติดต่อ นายอินทราวุธ จารัตน์
(ผู้ดำเนินงาน) Tel. 09-44970917 (จันทร์ – ศุกร์ เวลา 10.00 – 15.00 น.)

 

ที่มา : https://club.b2s.co.th/th/activities-detail/302/b2s-club-vdo-content-creator?utm_source=facebook&utm_medium=page_pagepost&utm_campaign=06_22_activity_vdo-content-creator