ที่อยู่ : 505/5 ซอย อิสรภาพ 42 แขวง วัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

ขั้นตอนการเปิดใช้งานอินเตอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi) สำหรับนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนทวีธาภิเศก

ขออภัยในเหตุขัดข้องที่เกิดขึ้น ทำให้ไม่สามารถใช้งานระบบ wifi ได้ กรุณาใช้ชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านเก่า เพื่อเข้าใช้งาน wifi (ระบบการเข้าใช้งานโดยระบบ TP App สามารถใช้งานได้ในวันจันทร์ ที่ 6 มิถุนายน 2565)

1. เข้าสู่ระบบ TP-Apps 

2. คลิกที่ชื่อ (โปรไฟล์) เพื่อเข้าสู่หน้าจัดการข้อมูลส่วนตัว กรณีสำหรับนักเรียนเมื่อกดที่ชื่อของตนเอง ให้เลือกเมนู “บริการและโปรไฟล์

3. กดปุ่ม ” เปิดใช้งานบัญชีเครือข่ายไร้สาย TP-Teacher /TP-Student”

4. กดยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน จากนั้นกดปุ่มยืนยัน

5. เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้น สามารถเข้าใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย (Wi-fi) TP-Teacher (สำหรับบุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่) TP-Student (สำหรับนักเรียน) โดยใช้ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านเดียวกันกับระบบ TP-Apps