ที่อยู่ : 505/5 ซอย อิสรภาพ 42 แขวง วัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

ขอเรียนเชิญท่านผู้ปกครอง ครู ศิษย์เก่า ซึ่งเป็นสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2564

ขอเรียนเชิญท่านผู้ปกครอง ครู ศิษย์เก่า ซึ่งเป็นสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2564
ในวันเสาร์ ที่ 21 พฤษภาคม 2565 เวลา 09:00-12:00 เพื่อร่วมรับฟัง ซักถาม เกี่ยวกับกิจการของสมาคมฯ ในการสนับสนุนนักเรียนและโรงเรียนในด้านต่างๆ รวมถึงการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ ในวาระต่อไป
ตอบรับการเข้าร่วมการประชุมใหญ่ประจำปี 2564 สมาคมผู้ปกครองและครูทวีธาภิเศก ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565