ที่อยู่ : 505/5 ซอย อิสรภาพ 42 แขวง วัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

“Growing My Strengths” ค้นหาและพัฒนาจุดแข็ง สร้างตัวตนที่ไม่เหมือนใคร Online Workshop จาก Learn O Life ให้ชีวิตเลือกถูกทาง

“Growing My Strengths” ค้นหาและพัฒนาจุดแข็ง สร้างตัวตนที่ไม่เหมือนใคร Online Workshop จาก Learn O Life ให้ชีวิตเลือกถูกทาง

โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
คุณฮอล ธนพงษ์ เจิงตระกูล
Psychology Training Manager จาก Learn O Life

 

เคยสงสัยไหม !?
จุดแข็งของเราคืออะไร เราทำสิ่งไหนได้ดี แล้วต่อจากนี้เราจะไปเส้นทางไหน

เข้าร่วม Workshop แล้วจะได้อะไรบ้าง

🌟 รู้จักการสะท้อนตนเอง ค้นพบจุดแข็ง สามารถประยุกต์จุดแข็งให้เชื่อมโยงกับเป้าหมาย เพื่อวางแผนการเรียนให้เหมาะสมกับตัวเองได้
🌟 สะท้อนทางเลือก และวางแผนชีวิต เพื่อส่งเสริมการทำความเข้าใจตนเอง สามารถออกแบบชีวิต รวมทั้งมีแผนในการเดินทางสู่เป้าหมายได้อย่างแม่นยำมากขึ้น

พบกัน วันเสาร์ที่ 27 พ.ย. 64
เวลา 13.00-14.30 น.

น้อง ๆ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วม Workshop ฟรี ! ตาม Link ที่แนบมา รับจำนวนจำกัดครับ
👉 https://bit.ly/3FpZOlZ

 

สำหรับโรงเรียนที่สนใจ
ทาง B2S มีโควต้าให้ 20 ที่ฟรี สำหรับคุณครู และนักเรียน

โดยแจ้ง ชื่อ-สกุล และ E-Mail Adress สำหรับส่งรายละเอียดกิจกรรม และ Link สำหรับเข้าร่วมกิจกรรม

👉 มาที่ Line นี้ ภายในวันที่ 24/11 ได้เลยครับ