ที่อยู่ : 505/5 ซอย อิสรภาพ 42 แขวง วัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

ลำดับรายชื่อการเข้ารับสมุด เสื้อพละ กระเป๋า ดาว โรงเรียนทวีธาภิเศก รอบ 3 สำหรับนักเรียน ม.1 และ ม.4

ลำดับรายชื่อการเข้ารับสมุด เสื้อพละ กระเป๋า ดาว โรงเรียนทวีธาภิเศก รอบ 3

ดาวน์โหลด >> รายชื่อลำดับคิวในการรับสมุด เสื้อพละ กระเป๋า ดาว โรงเรียนทวีธาภิเศก 

📍 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 ทางโรงเรียนจึงต้องปฏิบัติตามมาตราการของ ศบค. โดยมีลำดับเวลาในการเข้ารับสินค้าเป็นช่วงเวลา ดังแสดงในตารางรายชื่อลำดับคิวในการรับสินค้า
ในวันที่ 10 มิ.ย. 2564
ม.ต้น เวลา 9.00-11.00 น.
ม.ปลาย เวลา 11.00-12.00 น.

📌 ทางโรงเรียนทวีธาภิเศกจึงให้ผู้ปกครองและนักเรียนมารับสินค้าตามช่วงเวลาที่กำหนดไว้

🚙 รับสินค้าในรูปแบบ Drive-Thru

* โปรดเตรียมหลักฐานสลิปการชำระเงินมาเพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่เมื่อมารับสินค้า