๘๙ พรรษา ราชินยาศิรวาท

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

สรวมชีพอาศิรพจน์ประณตยุคลบาท

องค์ราชินีนาถ    บดินทร์

สามโลกซ้องกิติคุณอดุลย์ยศระบิล

ไทยเทศพิรัชยิน    ผคม

ทรงกอบเกื้อธุระเพื่อนิกรสุขภิรมย์

ภัยเภทพิบัติจม    มลาย

ทรงสืบศิลปศาสตร์พิลาสวิจิตรพราย

งานศิลป์มิสิ้นสาย    ผดุง

ทรงกอปรภารหิตเอื้อก็เพื่อชนจรุง

โภคภัณฑ์เจริญกรุง    จรัส

ทรงเปี่ยมด้วยสหธรรมประจำททยรัตน์

ร่มหล้าประชาพัฒน์    วิรุฬห์

แปดสิบเก้าวรพรรษสวัสดิ์สิริมนุญ

คาบสิงหะมาสชุณห์    เจริญ

เทิดองค์ราชินินาถภิวาทสุสรเสริญ

จุ่งเปรมเกษมเทอญ    นิรันดร์

. . .

นพรัตน์ รัตนวิชัย : ร้อยกรอง

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนทวีธาภิเศก

ลงนามถวายพระพรออนไลน์
เข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนทวีธาภิเศก