ที่อยู่ : 505/5 ซอย อิสรภาพ 42 แขวง วัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4 ปี 2563

รับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563 ประเภทห้องเรียนพิเศษ
>>ระเบียบการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษม.1 และ 4 ปีการศึกษา 2563<<

 
ช่องทางการรับสมัคร
งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนทวีธาภิเศก ตั้งแต่วันที่ 1- 26 กุมภาพันธ์ 2563  กรอกใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่ www.taweethapisek.ac.th  

ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 จนถึง 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

หมายเหตุ
นำใบสมัครที่กรอกหรือพิมพ์จากระบบรับสมัครแล้ว มาสมัครด้วยตนเองตามหนดการสมัครสอบได้ตั้งแต่วันที่  22 – 26 กุมภาพันธ์ 2563  เวลา 08.30 – 16.30 .
** คุณสมบัติผู้สมัคร จำนวนรับ วิชาที่สอบ และหลักฐานการสมัครโปรดศึกษาในระเบียบการ

 

ทวีธาภิเศก_ระเบียบการรับสมัครห้องเรียนพิเศษ 2563