กำหนดการลงทะเบียนวิชาส่งเสริมศักยภาพและความถนัด (ม.1 - ม.3) วิชาเฉพาะทาง (ม.4 - ม.6)

หมายเหตุ : กลุ่มวิชาส่งเสริมศักยภาพและความถนัด (ม.1 – ม.3 ) กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะทาง (ม.4 – ม.6) สามารถเลือกผ่านระบบวิชาเลือก (TP-Elective)

Post Views: 448